Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

1. ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka,Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. ZÁRUČNÁ DOBA

Firma E.Y.L., s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). 24 mesačnú záruku poskytujeme na : výrobné závady materiálu. Reklamácia sa nevzťahuje (24 mesačnú záruku neposkytujeme na mechanické poškodenie tovaru). Opotrebovaniu v závislosti od zaobchádzania s výrobkom, (doporučujeme šetrné zaobchádzanie).

3. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zákazník právo odstúpenia od zmluvy uplatní e-mailom. Zákazník vráti tovar na vlastné náklady nepoškodený v pôvodnom obale, do 7 dní ako uplatnil právo odstúpenia od zmluvy. Tovar nesmie javit známky používania a musí byť kompletný aj s príslušenstvom. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi uhradenú sumu za tovar do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie uhradenej sumy zákaznkovi v plnej výške sa nevzťahuje na výrobky a šperky vyrobené na zákazku podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Copyright 2014 - 2021 © mojsperk.sk